صنایع سنگ آرویز

ما شما را برای اطمینان از ارائه بهترین خدمات ساختمانی، در انتخاب و اجرا سنگ مناسب جهت پروژه شما همراهی می کنیم.

صنایع سنگ آرویز به پشتوانه ی ۵۰ سال تجربه ی موسسین اش در صنعت سنگ ایران فعالیت خود را در سال ۹۷ آغاز کرد، تیم قوی مدیریت و فنی، ماشین آلات مجهز، تنوع و کیفیت تولیدات در فضایی بالغ بر ۲۵۰۰ مترمربع باعث شد که صنایع سنگ آرویز از جمله کارخانجات مطرح تولیدات سنگ ساختمانی در مشهد شناخته شود.