تاریخ اجرا

اردیبهشت ۱۳۹۷

مدت زمان اجرا

سه هفته

سنگ استفاده شده

تراورتن گردویی

کارفرما

شرکت اطلس سازان طوس